Week van gebed Deventer

Welkom bij de Deventer Week van gebed voor eenheid

#blijfinmijnliefde

DEVENTER  –  #blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. Ook in Deventer zijn er van 15 tot en met 24 januari diverse  activiteiten.

De invulling van de jaarlijkse gebedsweek verschilt door corona nogal van voorgaande jaren. Het aantal fysieke bezoekers  is beperkt, aanmelden meestal noodzakelijk. Sommige bijeenkomsten zijn alleen digitaal.

In Nederland is de organisatie in handen van de Raad van Kerken en MissieNederland. In Deventer trekt een interkerkelijke commissie de kar. Het thema is een oproep van Jezus Christus Zelf uit het Johannesevangelie. Het materiaal voor de week komt van zusters uit een Zwitserse oecumenische kloostergemeenschap en is te bestellen via www.weekvangebed.nl. De organisatie vraagt mensen die thuis meebidden, een brandende kaars voor hun raam te zetten als teken van verbondenheid.

Programma Deventer

15 januari

12.15 – 12.30 uur.
Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Oecumenisch middaggebed voor vrede en verzoening, gericht op Week van Gebed. Aanmelden live bijwonen: willemien.te.bokkel@gmail.com. Online: www.kerkdienstgemist.nl 

17 januari

10.00 uur.
Baptisten Gemeente, Binnensingel 16.
Onlinedienst voor leden via www.kerkdienstgemist.nl

10.00 uur.
Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Onlinedienst via www.kerkdienstgemist.nl

10.00 uur.
Koningskerk, Mariënburghstraat 4.
Onlinedienst via www.kerkdienstgemist.nl

17 t/m 24 januari

08.00, 12.00, 18.00 en 21.30 uur.
Nieuw Sion, Vulikerweg 6 Diepenveen.
Gebedsmomenten in teken van Week van Gebed voor bewoners en gasten van het gastenverblijf. Anderen moeten zich aanmelden bij info@nieuwsion.nl

18 t/m 22 januari 

10.00- 16.00 uur.
Koningskerk, Mariënburghstraat 4.
Geopend voor gebed mede in kader Week van Gebed.

11.00 – 12.00 uur. 
Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot glazen schuifdeur.
Geopend voor gebed in crypte en kaarsje aansteken in Magistraatskapel, mede in kader van Week van Gebed.

18 januari

20.00 uur.
Russisch Orthodoxe Kerk,Korte Assenstraat 13.
Kleine Completen. met gebed voor eenheid Christenen. Niet publiek toegankelijk.

19 januari

19.30 uur.  
Broederenkerk, Broederenstraat 18.
Maximaal 30 deelnemers. Aanmelden via www.heiligelebuinus.nl

20 januari

19.30 uur.
Koningskerk, Mariënburghstraat 4.
Online gebedsdienst via www.kerkdienstgemist.nl.

21.00 -21.20 uur. Nachtgebed.
Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Maximaal tien personen. Info en aanmelden: ds.hoogendijk@lebuinuskerk.nl

21 januari

19.30 uur.
Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen.
Meditatiebijeenkomst rond de tekst uit Joh.15,5-9. Aanmelden: r.pragt@upcmail.nl

21 januari

19.00 uur.
Prayer Station,  Leger des Heilsgebouw, Rijkmanstraat 26. 
In besloten kring, daarna evangelisatie.                     

22 januari

12.15 – 12.30 uur.
Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Oecumenisch middaggebed voor vrede en verzoening, gericht op Week van gebed. Aanmelden live bijwonen: willemien.te.bokkel@gmail.com. Online: www.kerkdienstgemist.nl.

22 januari

19.30 uur.
Pinkstergemeente Filadelfia, gebouw De Oase hoek Deltalaan/Grevelingenstraat.
Live met in achtneming van de coronamaatregelen, zonder zingen. Aanmelding: robvanos@yahoo.com.

24 januari

10.00 uur.
Ichtuskerk, Holterweg 106 Colmschate.
Oecumenische dienst van protestantse Gemeente Colmschate  – Schalkhaar in samenwerking met het Titus Brandsma Huis. Digitaal bijwonen: www.kerkdienstgemist.nl

10.00 uur.
Koningskerk, Mariënburghstraat 4.
Onlinedienst via www.kerkdienstgemist.nl

10.00 uur.
Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Onlinedienst via www.kerkdienstgemist.nl

10.00 uur.
Baptistengemeente, Binnensingel 16.
Online dienst via www.kerkdienstgemist.nl. Informatie en aanmelden: www.baptistendeventer.nl